Kółko do gry

Oryginalne francuskie kółko marki OBUT, posiadające homologację FFPJP.

We Francji - akcesorium już obowiązkowe, wprowadzone przez Federację do regulaminu gry.

W Polsce - na pewno bardzo przydatne:

- nie trzeba brudzić rąk ani niszczyć butów wyznaczajać kołko rzutu w błocie lub twardym podłożu,

- nie ma wątpliwości co do rozmiaru koła rzutu - kółko precyzyjnie wyznacza maksymalne dopuszczalne pole rzutu.

cena: 29,00 zł